Felanmälan

Felanmälan

 

Problem med telefon eller internet

kontakta netatonce.se

0771-40 44 00

 

Vid nätfel sköter Netatonce kontakten med Transtema för åtgärd.

 

 

Problem med tv

sappa.se

0774-444 744

 

 

- Installationsmanual för mediaomvandlare/router FG500

- Installationsmanual för mediaomvandlare/router EG300 FAS 2

 

 

Avgift vid tekniska problema

På grund av stundtals tidskrävande insatser från styrelsens medlemmar för att lösa tekniska problem i enskilda medlemmars bostäder till exempel utbyte av router, tv- box, omprogrammering kanaler, reparation efter egen åverkan på utrustning etc, har styrelsen beslutat om att en avgift ska tas ut när hjälpen efterfrågas av medlemmen. Avgiften är 500 kr för påbörjat arbete och därefter fakturering 350 kr per timma inkl. moms.

I första hand ska alltid Net At Once eller Sappa kontaktas vid fel eller avbrott.