Föreningsinfo

Södra Kinds fiber - Ekonomisk förening

 

Södra Kinds Fiber är en ekonomisk förening som har till uppgift är att bygga och driva ett fibernät i Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda.

 

Föreningens organisationsnummer: 769622-3895

 

Föreningens BankGiro: 702-2916

 

Stadgar antagna 2012-03-18 Länk till stadgarna.

 

Styrelse och revisorer för 2017

 

ORDFÖRANDE

Malin Hilding

tel: 0739-756653

ordforande@sodrakindsfiber.se

ORDINARIE

 

INFORMATIONSANSVARIG

Kenneth Hansson

information@sodrakindsfiber.se

 

KASSÖR

Roger Johansson

tel: 070-3018062

 

SEKRETERARE

Liselott Johansson

 

TEKNISK SUPPORT

Sören Hansen

 

NÄTSTRUKTUR & MEDLEMSDATABAS

Kjell Persson

anmalan@sodrakindsfiber.se

 

DIVERSE

Anders Lennström

 

STYRELSESUPPLEANT

Gunnar Johansson

 

FIRMATECKNARE

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas var för sig av ordförande respektive kassör.

 

TILLSYN

Revisor

Annika Johansson

 

Revisorssuppleant

Jörgen Larsson

 

VALBEREDNING

Gunilla Andreasson, sammankallande

Gösta Lagberg

Joakim Bengtsson

Olof Berg