Föreningsinfo

Södra Kinds fiber - Ekonomisk förening


Södra Kinds Fiber är en ekonomisk förening som har till uppgift är att bygga och driva ett fibernät i Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda.


Föreningens organisationsnummer: 769622-3895


Föreningens BankGiro: 702-2916


Stadgar  antagna 2012-03-18    Länk till stadgarna.


Styrelse och revisorer för 2017


ORDFÖRANDE

Malin Hilding

tel: 0739-756653

ordforande@sodrakindsfiber.se

                                   

ORDINARIE


INFORMATIONSANSVARIG

Kenneth Hansson

information@sodrakindsfiber.se


KASSÖR

Roger Johansson

tel: 070-3018062                 


SEKRETERARE

Liselott Johansson


TEKNISK SUPPORT

Sören Hansen


NÄTSTRUKTUR & MEDLEMSDATABAS

Kjell Persson

anmalan@sodrakindsfiber.se


DIVERSE

Anders Lennström


STYRELSESUPPLEANT

Gunnar Johansson


FIRMATECKNARE

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas var för sig av ordförande respektive kassör.


TILLSYN

Revisor

Kalle Wrane


Revisorssuppleant

Jörgen Larsson


VALBEREDNING

Gunilla Andreasson, sammankallande

Gösta Lagberg

Joakim Bengtsson

Olof Berg