Arkiv

ARKIV

 

2015

 

Oktober 2015

Utbyggnad av fibernätet för Södra Kinds Fiber

Arbetet med utbyggnaden av fibernätet har just startat och i första steget prioriteras arbetet med att ta fram en kalkyl för totalkostnaden/fastighet. I första skedet måste vi också se över framkomligheten och kontrollera terrängen för att kunna gräva/plöja ner fiberslang.

 

Målet är att kunna presentera en färdig kalkyl vid ett informationsmöte i början av nästa år (januari/februari).

 

I steg två som beräknas ta våren/sommaren 2016 i anspråk kommer vi att göra nödvändiga upphandlingar och ansökan om diverse tillstånd.

 

Förhoppningsvis kan vi sedan starta arbetet med fibernedläggning under hösten 2016.

 

Vi kommer löpande informera alla sökanden via hemsidan/Facebook hur arbetet fortskrider.

 

Projektgruppen består idag av tre personer men vi behöver några till som kan hjälpa till med projektarbetet. Därför ställer vi nu en förfrågan till alla anmälda intressenter om det finns några som kan ingå i gruppen.

 

Anmäl ditt intresse till

Kenneth Hansson tel. 0768 21 50 42/mail: khansson78@gmail.com

Svend Aage Hansen tel. 0730 28 25 02/mail: hansen.svendaage@gmail.com

Anders Lennström tel. 0705 53 00 05/mail: anders@molneby.se

 

Projektgruppen för utbyggnad av fibernätet

 

Augusti 2015

Har du störningar i din telefoni?

Det kan finnas flera orsaker till att telefonin inte fungerar eller att det uppstår störningar och brus. En orsak kan vara att utrustningen inte är jordad eller inte helt rätt kopplad. Här beskrivs några vanliga fel och vad man kan göra för att komma tillrätta med dem:

1. Telefonen är kopplad till fel uttag i mediaboxen. På undersidan av mediaboxen finns det två uttag för telefoni, TEL1 och TEL2. Telefonin ska sitta i TEL1.

2. När en telefoni har blivit överflyttad vid en portering av ett gammalt telefonnummer kan det ibland krävas en omstart av mediaboxen på distans av Net at Once för att det ska hoppa igång. OBS! det räcker inte med att kunden själv startar om boxen utan det måste göras från supportsidan. Kontakta Net at Once.

3. Fel på kundens interna telefonledning. Många väljer att använda de befintliga telefonjacken i huset för att kunna ha flera telefoner inkopplade samtidigt t.ex. i vardagsrum, kök och hall. I de fallen ska man använda sig av en voip-mellanpropp. Denna kopplas in i förstajacket i fastigheten så sprids signalen vidare till resterande telefonjack. Problem kan uppstå då de befintliga telefonledningarna i fastigheten är feldragna. Kunden får då själv ta hjälp av en elektriker för att koppla om. Detta gäller också om telefonen inte är jordad.

 

Juli 2015

I dagarna får alla medlemmar i föreningen ett nyhetsbrev från styrelsen. Samtidiigt skickar styrelsen ut en förfrågan till samtliga hushåll och fritidshus för att undersöka hur stort intresset är för en utbyggnad av vårt befintliga fibernät.

Läs mer här: Intresseförfrågan utbyggnad fibernätet

Du kan även läsa nyhetsbrevet här: Informationsbrev från styrelsen sommar 2015

 

 

Juni 2015

Styrelsen har haft sitt sista möte för våren. Ett brev kommer inom kort att skckas ut till alla medlemmar med nyheter och information. Detta kommer troligen att vara det sista brevet som skickas per post då vi hädanefter istället kommer att skicka ut information via e-post. Naturligtvis kan man fortfarande få vanligt brev om man säger till att man vill ha det så.

 

 

April 2015

Vid fel eller avbrott ska alltid Net At Once eller Sappa kontaktas i första hand. Gäller vid utbyte av teknisk utrustning eller haverier. Te.x. utbyte av router, tv-box, omprogrammering kanaler, egen åverkan på utrustning etc. Om hjälp behövs direkt från styrelsen utgår en startavgift om 500 kr därefter fakturering per timma inkl. moms.

 

Årsstämma 15 mars 2015

Mötet hölls i Östra Frölunda Medborgarhus. I samband med mötet avtackades avgående styrelsemedlemmarna Klas-Göran Elvin, Ina Björkqvist, Lars Redegard, Henry Ottosson och Sandra Kristensen (kunde inte närvara på mötet).