Hem

Nyheter

 

02 december 2018

Byte av fiberrouter och uppsättning av passiv fiberbox

På grund av en hel del problem under installationen av ny fiberrouter och uppsättning av passiv fiberbox har arbetet legat nere under några veckor. Net at Once har nu bytt underentreprenör till Link to Link som ska fortsätta arbetet med installationen av fiberrouter och passiv fiberdosa. Arbete beräknas starta vecka 3 den 14 januari 2019 och tidsbokningar kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet.

 

Fiberroutern kommer att bytas ut för de medlemmar som var med från början FAS 1 2013. Den nya mediaboxen EG400 har samma utseende som EG300 den router som alla har som gick med i FAS 2 2016. Fas 2 routrarna kommer inte att bytas ut men alla kommer att få en mjukvaruuppdatering från Net at Once.

 

Påminnelse om åtgärder inför installationen

 • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet kommer att meddelas av Link to Link via telefonsamtal.
 • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
 • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln. Har du släktingar i området eller grannar som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar.

 

12 oktober 2018

Byte av fiberrouter och uppsättning av passiv fiberbox

Arbetet med byte av fiberrouter och uppsättningen av passiv fiberbox har nu legat nere någon vecka men kommer att återupptas igen vecka 43 den 22 oktober.

 

Installationen utförs av Net at Once och deras underentreprenörer Primär och Fiberoptics i Väst AB.

 • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet kommer att meddelas av Primär och Fiberoptics i Väst AB via telefonsamtal.
 • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
 • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln. Har du släktingar i området eller grannar som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar.

 

I samband med detta får alla följande information från Net at Once. Länk till informationen finns här.

 

Förlängd patchkabel

Behöver någon hjälp med att beställa en längre patchkabel, kontakta Sören Hansen tel. 0702 520691.

 

 

2 oktober 2018

Ingen telefonfunktion efter installation av ny mediabox

Om telefonen inte fungerar efter att en ny mediabox har installerats ska man göra följande åtgärd:

Flytta telefonkabeln (liten grön kontakt) från TEL 1 till TEL 2 uttaget på mediaboxen (se bild nedan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuellt påkörda fiberskåp

Just nu pågår klippning av vägkanterna i vårt område och av misstag kan naturligtvis något fiberskåp som står i vägkanten bli påkört. Vi ber er därför kontakta föreningen om ni ser något påkört fiberskåp i området så vi kan sätta in nödvändiga åtgärder.

Kontakta följande personer: Sören Hansen tel. 070 2520691, Kjell Persson 072 5726081 eller Kenneth Hansson

076 8215042.

 

26 september 2018

Prisinformation för patchkabel

Nedan finns priserna för de olika kabellängderna som man kan köpa till om man vill flytta sin mediabox när nu fiberdosorna börjar installeras i fastigheterna.

 

Längder och pris för patchkabel:

 

Längd m Kontakt typ Pris inkl moms

 

1 SC/UPC-SC/UPC 188 kr

2 SC/UPC-SC/UPC 201 kr

3 SC/UPC-SC/UPC 230 kr

4 SC/UPC-SC/UPC 254 kr

5 SC/UPC-SC/UPC 278 kr

7 SC/UPC-SC/UPC 322 kr

9 SC/UPC-SC/UPC 365 kr

10 SC/UPC-SC/UPC 413 kr

11 SC/UPC-SC/UPC 407 kr

13 SC/UPC-SC/UPC 448 kr

15 SC/UPC-SC/UPC 490 kr

 

Prisuppgifter för flyttning av mediaboxen kommer att meddelas senare.

 

Önskar man att flytta mediaboxen beställer man detta när installationen av fiberdosan görs och sedan kommer installatören tillbaka och gör denna flyttning vid ett senare tillfälle.

Det går bra att flytta mediaboxen själv men tänk då på att patchkabeln måste ha tillräcklig radie, den får absolut inte ha för tvära radier i eller runt hörnen.

 

25 september 2018

Information om nya avtalet 2019 - 2023

Inför det nya avtalet med Net at Once som träder i kraft den 2019-01-01 ska en del förberedande arbeten utföras i alla fastigheter.

 

Fiberdosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny fiberdosa ska installeras i varje fastighet. Fiberdosan kommer att monteras på innerväggen där fibern kommer in i fastigheten, bredvid mediaboxen (routern). Fiberdosan förenklar service och utbyte av mediabox.

Mediaboxen kopplas samman med fiberdosan med en 50 cm lång patchkabel. Om man vill flytta mediaboxen till ett annat ställe i fastigheten kan man på egen bekostnad köpa till detta av Net at Once tillsammans med längre patchkablar. Likaså om man redan i dag har mediaboxen placerad på en annan plats får man själv bekosta patchkabel och hjälp för att få den på plats.

 

Prisuppgifter för patchkabel, flyttning av mediaboxen samt längder på kabeln kommer att meddelas senare.

 

Önskar man att flytta mediaboxen beställer man detta när installationen av fiberdosan görs och sedan kommer installatören tillbaka och gör denna flyttning vid ett senare tillfälle.

 

Mediabox EG 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med att fiberdosan monteras kommer mediaboxen (routern) att bytas ut för de medlemmar som var med från början FAS 1 2013. Den nya mediaboxen EG 300 är densamma som alla har som gick med i FAS 2 2016.

 

Installation

Installationen utförs av Net at Once och deras underentreprenörer Primär och Fiberoptics i Väst AB.

 • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet kommer att meddelas av Primär och Fiberoptics i Väst AB via telefonsamtal.
 • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
 • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln. Har du släktingar i området eller grannar som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar.

 

15 september 2018

Driftinformation

Nu finns det en länk under sidan LÄNKAR till Net at Once Driftinformation om driftstörningar och planerat underhåll. Här finns också information om när arbetet påbörjas, planerad färdigtid, vilken tjänst samt vilken ort eller förening som påverkas. Får man problem med Internet, telefon eller TV är det lämpligt att kontrollera den här sidan om det finns en driftstörning innan man tar kontakt med Net at Once eller Sappa.

 

17 augusti 2018

Påminnelse: Skicka in abonnemangsavtalen omgående

Det finns några medlemmar som ännu inte har skickat in de nya abonnemangsavtalen. Vi ber er därför skicka in dessa omgående så vi kan fortsätta med de åtgärder som behövs för att allt ska fungera till uppstarten 2019-01-01.

 

Nedan finns länkar till abonnemangsavtalet, informationssidan och bilagan för medlemmar som har flera fastigheter.

 

Abonnemangsavtal

Informationsida

Bilaga för medlemmar med flera fastigheter

 

Driftstörningar under vecka 30 - 31

Under vecka 30 och 31 hade Net at Once driftstörningar som påverkade nättrafiken.

Se informationen från Net at Once som är länkad HÄR

 

13 juli 2018

Nytt abonnemangsavtal har nu skickats ut

Det finns fyra abonnemangsalternativ + ett företagsalternativ. Fyll i alla uppgifterna på båda blanketterna och välj önskat abonnemang på sista sidan, skriv under båda och skicka in dessa i det bifogade kuveret SENAST DEN 6 AUGUSTI 2018.

I kuveret finns också en sida som informerar om de olika valen och TV alternativen. Länk till informationssidan finns HÄR.

 

Vid frågor och information gällande detta avtal kontakta Kjell Persson tel. 0725 726081 eller Kenneth Hansson tel. 0768 215042.

 

27 Juni 2018

Årsstämman den 3 juni, nytt avtal

Årsstämman hölls den 3 juni i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Efter sedvanliga förhandlingar informerade Net at Once och Sappa (TV) om det nya avtalet. Mer information om valmöjligheter kommer att skickas ut i samband med utskicket av det nya abonnemangsavtalet. Informationen kommer också att presenteras på hemsidan. Länk till protokollet från års-stämman finns här.

 

22 Maj 2018

Nytt avtal

Ett nytt avtal med kommunikation- och tjänsteleverantören Net at Once och Sappa (TV) är klart. Mer information om valmöjligheter kommer senare och även i samband med årsstämman den 3 juni.

 

16 Maj 2018

Kallelse till årsstämma den 3 juni

Den 3 juni kl. 15.00 har vi årsstämma i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Kallelsen i helhet finns länkad här.

Direkt efter årsstämman kommer information att ges från Sappa (TV) samt kommunikation- och tjänsteleverantören Net at Once, om vad som gäller i det nya avtalet. Ta chansen att ställa dina frågor om din fiber direkt till leverantören.

 

En ny dataskyddslag GDPR börjar gälla inom EU den 25 maj. Vi informerar därför hur vi hanterar dina personuppgifter se länk till informationen här.

 

12 April 2018

Vi har ett stort antal tyska fastighetsägare som är medlemmar i vår förening. För att underlätta för dem har informationen på vissa sidor i menyn översatts till tyska. Vi vill framförallt underlätta för dem vid köp och försäljning av fastigheter, att söka blanketter, att lämna uppgifter om felanmälan och fakturafrågor. I menyn visas de berörda sidorna på både svenska och tyska. En sida i menyn kallad Förklaringar visar och förklarar en del svenska uttryck.

Varje sida börjar med svensk text och under denna skrivs den tyska översättningen med blå text. Alla länkar har som tidigare grön text.

 

Unsere Genossenschaft weist eine grosse Zahl deutschsprachiger Liegenschaftsbesitzer als Mitglieder auf. Wir wollen sie beim Kauf und Verkauf von einer Liegenschaft unterstützten, ihnen die Formulare zur Fehlermeldung bereitstellen und auch bei Fragen zu Rechnungen beiseite zu stehen. Im Menu werden die wesentlichen Seiten sowohl auf Schwedisch als auch auf Deutsch angezeigt. Auf der Seite „Förklaringar“ finden sich Erläuterungen zu spezifischen schwedischen Ausdrücken. Jede Seite beginnt mit dem schwedischen Text gefolgt von der deutschen Übersetzung in blauer Farbe. Alle Links sind mit grüner Schrift markiert.

 

4 Mars 2018

Underhållsarbete av fibernätet

Underhållsarbete kommer att utföras på fibernätet under natten 2018-03-05. Fibernätet beräknas därför ligga nere i 4 timmar under natten. Se nedan:

 

 • Starttid: 2018-03-05 kl. 00:00
 • Beräknad färdigtid: 2018-03-05 kl. 05:00
 • Påverkad tjänst: Internet, TV och telefoni.