Hem

Nyheter


3 Oktober 2019

Felaktigt meddelande från Sappa

Till er som har TV abonnemang Sappa Fem har Sappa skickat ut ett meddelande som säger att det är "Förändringar i ditt kanalpaket" och att det är ett nytt pris 129 kr/mån. Detta är fel och de kommer att åtgärda detta så ingen kommer att få någon prishöjning. Abonnemanget ingår redan i vårt avtal med Net at Once.


2 Oktober 2019

Felaktig text nedan för avhämtning av TV-boxar

Tyvärr har det fallit bort text om när och var man kan hämta sina TV-boxar.


Utlämning sker på följande platser och tider:


  • Mårdaklevs Bygdegård söndagen den 6 oktober kl. 15.00 - 18.00. Vi finns på parkeringen.
  • Hos Anders Lennström Skönabäck Östra Frölunda söndagen den 13 oktober kl. 15.00 - 18.00.


30 September 2019

Nya TV-boxar för avhämtning

Nya TV-boxar Dilog DCH-810 från Sappa finns nu för avhämtning. Tekniska specifikationer för TV-boxen finns på Sappas hemsida


Utlämning sker på följande platser och tider:


  • Mårdaklevs Bygdegård söndagen den 6 oktober kl. 15.00 - 18.00. Vi finns på parkeringen.
  • Hos Anders Lennström Skönabäck Östra Frölunda kl. 15.00 - 18.00. 


Om TV-boxarna inte avhämtas under ovanstående utlämningsdatum skickas de tillbaka till Sappa / omhändertas av Södra Kinds Fiber.


12 September 2019

Fel förfallodag vid faktureringen från Södra Kinds Fiber 

Tyvärr har ett tjugotal fakturor som har skickats ut fått fel förfallodag. På dessa är det förfallodag den 13/9 10 dagar men detta är fel, korrekt förfallodag är den 3/10 30 dagar.


19 Augusti 2019

Fakturering från Net at Once och Södra Kinds Fiber 

Det finns tre olika faktureringssätt från Net at Once:

  • e-mail ingen kostnad
  • e-faktura kostar 27 kr
  • autogiro eller pappersfaktura kostar 39 kr


Underhållsavgiften som betalas till Södra Kinds Fiber EF sker två gånger/år.

Här går det också att välja olika sätt att betala.

  • e-faktura ingen kostnad
  • autogiro ingen kostnad
  • pappersfaktura 30 kr

Mer information finns på sidan Fakturafrågor.


9 Maj 2019

Kallelse till årsstämma den 19 maj

Den 19 maj kl. 15.00 har vi årsstämma i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Kallelsen i helhet finns här


8 april 2019

Servicefaktura från Södra Kinds Fiber

Nu har utskicket av vår servicefaktura påbörjats. Tyvärr har den blivit försenad eftersom vi har bytt redovisningsbyrå.

Informationen om faktureringen och de olika faktureringsalternativen finns med som ett följebrev till fakturan och som ni också kan se i den här länken.

Vi kommer nu endast att fakturera medlemsavgiften och serviceavgiften som fr.o.m. i år är höjd till 150 kr/månad och vi fakturerar nu för ett halvår, summa 900 kr. Gruppabonnemanget betalas ju direkt till Net at Once via faktura från dom.


24 mars 2019

WiFi problem

Många av er har problem med WiFi i era nya routrar vad det gäller räckvidd och hastighet. Styrelsen är väl medvetna om er frustration på grund av detta problem och vi arbetar tillsammans med Net at Once för att hitta problemet. Vi hoppas att vi ska få en förklaring till problemet inom ett par veckor.

Fortsätt att anmäla felaktigheter till Net at Once kundtjänst och i samband med detta skicka ett mail till anmalan@sodrakindsfiber.se med namn, adress och fastighetsbeteckning.


20 februari 2019

Problem med WiFi/internetuppkopplingen i de nya routrarna

Problemen kan upplevas som WiFi har dålig räckvidd eller dålig hastighet.

Ni som har de här problemen, eller upplever andra problem sedan de nya routrarna installerades måste felanmäla till Net at Once kundtjänst tel. 0771 404400.

Det är YTTERST viktigt att alla felanmäler till Net at Once så att de får en klar bild av omfattningen.


Observera

När ni felanmält till Net at Once, skicka ett mail med namn, adress och fastighetsbeteckning till anmalan@sodrakindsfiber.se och meddela att ni har felanmält till Net at Once så får vi i styrelsen också en uppfattning om hur stor omfattningen är.


18 februari 2019

Problem med WiFi/internetuppkopplingen i de nya routrarna

Ni som upplever problem med er WiFi/internetuppkoppling anmäl till Net at Once kundtjänst tel. 0771 404400.

Det är YTTERST viktigt att alla felanmäler till Net at Once så att de får en klar bild av omfattningen.


Observera

När ni anmält till Net at Once skicka ett mail med namn, adress och fastighetsbeteckning till anmalan@sodrakindsfiber.se och meddela att ni har anmält till Net at Once så får vi i styrelsen också en uppfattning om hur stor omfattningen är.


17 februari 2019

Problem med WiFi i de nya routrarna

Vi har fått information om att det finns ett missnöje med WiFi:n i de nya routrarna.

Vi har meddelat Net at Once problemet och arbetar vidare med dom för att utröna vad som är fel.

Ni som har problem felanmäl till Net at Once!

Vi återkommer så fort vi har mer information om läget.


28 januari 2019

Planerat underhåll på nätet

Natten till torsdag 2019-01-31 kommer Net at Once att utföra ett servicearbete som kommer att påverka Södra Kinds Fiber. Tjänster som påverkas är internet,TV och telefon.

Efter slutfört arbete kan man behöva starta om sina enheter hemma.

 

16 januari 2019

Planerat underhåll på nätet

Net at Once gör ett omläggningsarbete i Borås som kommer att påverka Södra Kinds Fiber. Arbetet påbörjas i kväll 2019-01-16 vid midnatt 23:59 och beräknas vara klart i morgon 2019-01-17 06:00.

Se driftinformation https://www.netatonce.se/driftinfo

Tjänster som påverkas är internet,TV och telefon.

Efter avslutat arbete kan man behöva starta om fiberroutern igen.

 

10 januari 2019

Problem med Internet, Telefon eller TV

De medlemmar som har problem med Internet eller telefon vänligen kontakta kundtjänst på Net at Once

telefon: 0771 404 400.

Är det problem med TV-mottagningen kontakta kundtjänst på Sappa telefon: 0774 444 744.

Vi måste rapportera felen till rätt mottagare så att felen kan åtgärdas.

 

8 januari 2019

Falska mail

En av våra medlemmar har fått mail på engelska från Net at Once, detta är ett falskt mail. Vi har fått bekräftat av Net at Once att de skickar aldrig ut mail på engelska. Har ni fått ett sådant mail besvara inte och lämna inte ut några uppgifter, radera mailet.

 

5 januari 2019

TV-boxar

Vi har nu fått TV-boxarna för de medlemmar som inte tidigare har haft TV via Sappa. Vi kommer under dagen ringa eller sms:a och meddela när och var Du kan hämta din TV-box.

 

1 januari 2019

Problem med TV

Vi har nu fått indikationer på att det är en del fel i adresshanteringen.

Därför ber vi Er som får eller har fått svar från Sappa att abonnemanget har upphört att skicka ett mail till:

Kjell Persson

 

Mailadress: kjellepersson@netatonce.net

 

Skicka in följande information:

Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

 

1 januari 2019

Problem med TV från Sappa

Tyvärr har det blivit en del problem med TV-mottagningen från Sappa nu när det nya avtalet träder i kraft. För vissa abonnenter behövs en ny aktivering av abonnemanget för att mottagningen ska komma igång. Kontakta Sappas Kundtjänst så hjälper de er med aktiveringen. Tel. 0774 444 744.

Vid kontakt med Sappa kan svaret bli att abonnemanget har upphört. Från Sappa arbetar man med att kontrollera hur det här missförståndet har uppkommit och detta kan ta lite tid samtidigt som man har små personalresurser idag och det kan hända att det tar ytterligare någon dag innan allt kommer igång.

 

29 december 2018

Fakturering januari 2019 och TV från Sappa

 

Fakturering från Net at Once

Som vi redan nämnt nedan den 13 december så kommer faktureringen för gruppabonnemang och delårsabonnemang att komma direkt från Net at Once. Fakturan skickas ut månadsvis och den första fakturan kommer nu i början av januari.

Net at Once har lagt ihop sina befintliga kundnummer med Södra Kinds Fibers medlemsregister, men i början är det risk att felaktigheter kan förekomma. Kontrollera därför noga adress och fastighetsbeteckning och meddela Net at Once Kundtjänst om det är något som är fel. Kundtjänst telefonnummer: 0771 404 400.

Net at Once kommer i möjligaste mån samfakturera de medlemmar som har flera fastigheter. Om någon får två fakturor men önskar bara en meddela då Net at Once Kundtjänst.

 

TV från Sappa

För de medlemmar som gick med i FAS 2-utbyggnaden har för närvarande egna abonnemang med Sappa. Dessa ska nu övergå till de valda gruppabonnemangen och faktureringen från Sappa ska upphöra. Det är naturligtvis möjligt att fortsätta med egna abonnemang t.ex. C More, Viasat eller andra Sappa TV paket som då kommer att faktureras från Sappa.

Om det är felaktigheter med fakturering från Sappa meddela då Sappas Kundtjänst telefonnummer: 0774 444 744.

 

TV-box från Sappa

För de medlemmar som inte har haft TV via Sappa tidigare och har nu beställt genom gruppavtalet kommer att få en ny TV-box.

Tyvärr kan inte dessa levereras i tid tills avtalet träder i kraft den 1 januari på grund av att Posten inte har levererat, de ligger fortfarande kvar på posten i väntan på utskick.

Så fort vi har information kommer vi att informera på hemsidan och på Facebook när och var ni kan hämta er TV-box.

 

14 december 2018

Problem med TV-mottagningen

Problemen med TV-mottagningen ska nu vara åtgärdade, men om någon fortfarande har problem med pixlar och frysta bilder vänligen kontakta Sappas kundtjänst 0774-444 744.

 

14 december 2018

VIKTIGT!

Påminnelse: Skicka in abonnemangsavtalen omgående

Det finns några få medlemmar som ännu inte har skickat in de nya abonnemangsavtalen. Skicka in dessa omgående.

Vi MÅSTE ha dessa avtal senast den 21 december annars blir det ingen fiber i fastigheten, alltså ingen internet, telefon eller TV.

Nedan finns länkar till abonnemangsavtalet, informationssidan och bilagan för medlemmar som har flera fastigheter.

Skriv ut abonnemangsavtalet nedan i två exemplar, gör ert val och skriv under båda avtalen.

Skicka sedan båda avtalen till:

 

Kjell Persson

Klevsgatan 7

512 62 Mårdaklev

 

Abonnemangsavtal

Informationsida

Bilaga för medlemmar med flera fastigheter

 

13 december 2018

Fakturering från och med 2019

 

Fakturering från Net at Once

I och med att det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2019 kommer också faktureringen att ändras.

Faktureringen för gruppabonnemang och delårsabonnemang kommer nu att komma direkt från Net at Once. Fakturan skickas ut månadsvis och för januari månad kommer den att skickas ut i januari månad tillsammans med fakturan för februari. Det går bra att betala till Net at Once med Autogiro och man är också på gång med E-faktura som sannolikt kommer att fungera i januari. Vi kommer att informera när det klart för betalning med E-faktura.

 

Fakturering från Södra Kinds Fiber

Fakturan från Södra Kinds Fiber för serviceavgiften kommer att faktureras tre gånger om året med början i slutet av januari 2019.

Södra Kinds Fiber kommer också att byta faktureringssystem vilket innebär att E-faktura och Autogiro kommer att utgå. Vi återkommer senare med mer information gällande Autogiro och E-faktura.

 

11 december 2018

Problem med TV-mottagningen

Det är problem med TV-mottagningen, med pixlar och frysta bilder. Net at Once arbetar med problemet och man har försökt med en uppdatering av routrarna men det har tydligen inte lyckats. Problemet verkar vara ett länkfel mellan Göteborg och Borås och arbete pågår. Net at Once hoppas att felet ska vara löst under den här veckan. Vi återkommer med mer information när vi vet lite mer.

 

2 december 2018

Byte av fiberrouter och uppsättning av passiv fiberbox

På grund av en hel del problem under installationen av ny fiberrouter och uppsättning av passiv fiberbox har arbetet legat nere under några veckor. Net at Once har nu bytt underentreprenör till Link to Link som ska fortsätta arbetet med installationen av fiberrouter och passiv fiberdosa. Arbete beräknas starta vecka 3 den 14 januari 2019 och tidsbokningar kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet.

 

Fiberroutern kommer att bytas ut för de medlemmar som var med från början FAS 1 2013. Den nya mediaboxen EG400 har samma utseende som EG300 den router som alla har som gick med i FAS 2 2016. Fas 2 routrarna kommer inte att bytas ut men alla kommer att få en mjukvaruuppdatering från Net at Once.

 

Påminnelse om åtgärder inför installationen

  • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet kommer att meddelas av Link to Link via telefonsamtal.
  • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
  • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln. Har du släktingar i området eller grannar som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar.

 

12 oktober 2018

Byte av fiberrouter och uppsättning av passiv fiberbox

Arbetet med byte av fiberrouter och uppsättningen av passiv fiberbox har nu legat nere någon vecka men kommer att återupptas igen vecka 43 den 22 oktober.

 

Installationen utförs av Net at Once och deras underentreprenörer Primär och Fiberoptics i Väst AB.

  • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet kommer att meddelas av Primär och Fiberoptics i Väst AB via telefonsamtal.
  • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
  • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln. Har du släktingar i området eller grannar som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar.

 

I samband med detta får alla följande information från Net at Once. Länk till informationen finns här.

 

Förlängd patchkabel

Behöver någon hjälp med att beställa en längre patchkabel, kontakta Sören Hansen tel. 0702 520691.

 

 

2 oktober 2018

Ingen telefonfunktion efter installation av ny mediabox

Om telefonen inte fungerar efter att en ny mediabox har installerats ska man göra följande åtgärd:

Flytta telefonkabeln (liten grön kontakt) från TEL 1 till TEL 2 uttaget på mediaboxen (se bild nedan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuellt påkörda fiberskåp

Just nu pågår klippning av vägkanterna i vårt område och av misstag kan naturligtvis något fiberskåp som står i vägkanten bli påkört. Vi ber er därför kontakta föreningen om ni ser något påkört fiberskåp i området så vi kan sätta in nödvändiga åtgärder.

Kontakta följande personer: Sören Hansen tel. 070 2520691, Kjell Persson 072 5726081 eller Kenneth Hansson

076 8215042.

 

26 september 2018

Prisinformation för patchkabel

Nedan finns priserna för de olika kabellängderna som man kan köpa till om man vill flytta sin mediabox när nu fiberdosorna börjar installeras i fastigheterna.

 

Längder och pris för patchkabel:

 

Längd m       Kontakt typ                      Pris inkl moms

 

      1             SC/UPC-SC/UPC                    188 kr

      2             SC/UPC-SC/UPC                    201 kr

      3             SC/UPC-SC/UPC                    230 kr

      4             SC/UPC-SC/UPC                    254 kr

      5             SC/UPC-SC/UPC                    278 kr

      7             SC/UPC-SC/UPC                    322 kr

      9             SC/UPC-SC/UPC                    365 kr

     10            SC/UPC-SC/UPC                    413 kr

     11            SC/UPC-SC/UPC                    407 kr

     13            SC/UPC-SC/UPC                    448 kr

     15            SC/UPC-SC/UPC                    490 kr

 

Prisuppgifter för flyttning av mediaboxen kommer att meddelas senare.

 

Önskar man att flytta mediaboxen beställer man detta när installationen av fiberdosan görs och sedan kommer installatören tillbaka och gör denna flyttning vid ett senare tillfälle.

Det går bra att flytta mediaboxen själv men tänk då på att patchkabeln måste ha tillräcklig radie, den får absolut inte ha för tvära radier i eller runt hörnen.

 

25 september 2018

Information om nya avtalet 2019 - 2023

Inför det nya avtalet med Net at Once som träder i kraft den 2019-01-01 ska en del förberedande arbeten utföras i alla fastigheter.

 

Fiberdosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny fiberdosa ska installeras i varje fastighet. Fiberdosan kommer att monteras på innerväggen där fibern kommer in i fastigheten, bredvid mediaboxen (routern). Fiberdosan förenklar service och utbyte av mediabox.

Mediaboxen kopplas samman med fiberdosan med en 50 cm lång patchkabel. Om man vill flytta mediaboxen till ett annat ställe i fastigheten kan man på egen bekostnad köpa till detta av Net at Once tillsammans med längre patchkablar. Likaså om man redan i dag har mediaboxen placerad på en annan plats får man själv bekosta patchkabel och hjälp för att få den på plats.

 

Prisuppgifter för patchkabel, flyttning av mediaboxen samt längder på kabeln kommer att meddelas senare.

 

Önskar man att flytta mediaboxen beställer man detta när installationen av fiberdosan görs och sedan kommer installatören tillbaka och gör denna flyttning vid ett senare tillfälle.

 

Mediabox EG 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I samband med att fiberdosan monteras kommer mediaboxen (routern) att bytas ut för de medlemmar som var med från början FAS 1 2013. Den nya mediaboxen EG 300 är densamma som alla har som gick med i FAS 2 2016.

 

Installation

Installationen utförs av Net at Once och deras underentreprenörer Primär och Fiberoptics i Väst AB.

  • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet kommer att meddelas av Primär och Fiberoptics i Väst AB via telefonsamtal.
  • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
  • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln. Har du släktingar i området eller grannar som du känner väl, kan det vara en bra lösning att utrusta dem med nycklar.

 

15 september 2018

Driftinformation

Nu finns det en länk under sidan LÄNKAR till Net at Once Driftinformation om driftstörningar och planerat underhåll. Här finns också information om när arbetet påbörjas, planerad färdigtid, vilken tjänst samt vilken ort eller förening som påverkas. Får man problem med Internet, telefon eller TV är det lämpligt att kontrollera den här sidan om det finns en driftstörning innan man tar kontakt med Net at Once eller Sappa.

 

17 augusti 2018

Påminnelse: Skicka in abonnemangsavtalen omgående

Det finns några medlemmar som ännu inte har skickat in de nya abonnemangsavtalen. Vi ber er därför skicka in dessa omgående så vi kan fortsätta med de åtgärder som behövs för att allt ska fungera till uppstarten 2019-01-01.

 

Nedan finns länkar till abonnemangsavtalet, informationssidan och bilagan för medlemmar som har flera fastigheter.

 

Abonnemangsavtal

Informationsida

Bilaga för medlemmar med flera fastigheter

 

Driftstörningar under vecka 30 - 31

Under vecka 30 och 31 hade Net at Once driftstörningar som påverkade nättrafiken.

Se informationen från Net at Once som är länkad HÄR

 

13 juli 2018

Nytt abonnemangsavtal har nu skickats ut

Det finns fyra abonnemangsalternativ + ett företagsalternativ. Fyll i alla uppgifterna på båda blanketterna och välj önskat abonnemang på sista sidan, skriv under båda och skicka in dessa i det bifogade kuveret SENAST DEN 6 AUGUSTI 2018.

I kuveret finns också en sida som informerar om de olika valen och TV alternativen. Länk till informationssidan finns HÄR.

 

Vid frågor och information gällande detta avtal kontakta Kjell Persson tel. 0725 726081 eller Kenneth Hansson tel. 0768 215042.

 

27 Juni 2018

Årsstämman den 3 juni, nytt avtal

Årsstämman hölls den 3 juni i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Efter sedvanliga förhandlingar informerade Net at Once och Sappa (TV) om det nya avtalet. Mer information om valmöjligheter kommer att skickas ut i samband med utskicket av det nya abonnemangsavtalet. Informationen kommer också att presenteras på hemsidan. Länk till protokollet från års-stämman finns här.

 

22 Maj 2018

Nytt avtal

Ett nytt avtal med kommunikation- och tjänsteleverantören Net at Once och Sappa (TV) är klart. Mer information om valmöjligheter kommer senare och även i samband med årsstämman den 3 juni.

 

16 Maj 2018

Kallelse till årsstämma den 3 juni

Den 3 juni kl. 15.00 har vi årsstämma i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Kallelsen i helhet finns   länkad här.

Direkt efter årsstämman kommer information att ges från Sappa (TV) samt kommunikation- och tjänsteleverantören Net at Once, om vad som gäller i det nya avtalet. Ta chansen att ställa dina frågor om din fiber direkt till leverantören.

 

En ny dataskyddslag GDPR börjar gälla inom EU den 25 maj. Vi informerar därför hur vi hanterar dina personuppgifter se länk till informationen här.

 

12 April 2018

Vi har ett stort antal tyska fastighetsägare som är medlemmar i vår förening. För att underlätta för dem har informationen på vissa sidor i menyn översatts till tyska. Vi vill framförallt underlätta för dem vid köp och försäljning av fastigheter, att söka blanketter, att lämna uppgifter om felanmälan och fakturafrågor. I menyn visas de berörda sidorna på både svenska och tyska. En sida i menyn kallad Förklaringar visar och förklarar en del svenska uttryck.

Varje sida börjar med svensk text och under denna skrivs den tyska översättningen med blå text. Alla länkar har som tidigare grön text.

 

Unsere Genossenschaft weist eine grosse Zahl deutschsprachiger Liegenschaftsbesitzer als Mitglieder auf. Wir wollen sie beim Kauf und Verkauf von einer Liegenschaft unterstützten, ihnen die Formulare zur Fehlermeldung bereitstellen und auch bei Fragen zu Rechnungen beiseite zu stehen. Im Menu werden die wesentlichen Seiten sowohl auf Schwedisch als auch auf Deutsch angezeigt. Auf der Seite „Förklaringar“ finden sich Erläuterungen zu spezifischen schwedischen Ausdrücken. Jede Seite beginnt mit dem schwedischen Text gefolgt von der deutschen Übersetzung in blauer Farbe. Alle Links sind mit grüner Schrift markiert.

 

4 Mars 2018

Underhållsarbete av fibernätet

Underhållsarbete kommer att utföras på fibernätet under natten 2018-03-05. Fibernätet beräknas därför ligga nere i 4 timmar under natten. Se nedan:

 

  • Starttid: 2018-03-05 kl. 00:00
  • Beräknad färdigtid: 2018-03-05 kl. 05:00
  • Påverkad tjänst: Internet, TV och telefoni.