Hem

Nyheter

 

December 2016

Installation FAS 2

Nu har installationen i fastigheterna startat med början i Östra Frölunda. Uppstarten kommer som planerat att ske nod vis, vilket innebär att noden i Östra Frölunda startar först. Exakt datum för uppstart i Östra Frölunda kommer att lämnas här på hemsidan. Mer information om vilken ordning och när uppstarten sker i de övriga noderna Mårdaklev, Kalv, Håcksvik och Skyarp lämnas här på hemsidan .

När beskedet kommer kan alla koppla upp sin mediabox till sina datorer, telefoner och TV. Det finns nu en instruktion som hjälp till uppkopplingen och registreringen till Net at Once. Instruktion Media-box EG300 se här.

 

Faktura månadsavgift FAS 2

Fakturorna för månadsavgiften gällande 2017-01-01 - 2017-01-31 har nu skickats ut och ska betalas senast den 31 december. Tänk på att för kommande månadsdebitering av abonnemanget kan du välja E-faktura eller autogiro för att slippa faktureringsavgift (30 kr).

 

November 2016

Störningar i Kalv 2016-11-17

Efter inbrott i natt hos Kalvsjöholmsbolaget kan det förekomma störningar i fibernätet då tjuvarna har klippt av kablarna till kopplingsskåpet i närheten av Kalvsjöholmsbolaget. Servicefolk är på plats men under arbetet kan det förekomma störningar i nätet.

 

TV via fiber

Några TV leverantörer t.ex. Boxer går nu ut med information att man ska beställa en ny TV-box inför fiber anslutningen. Detta gäller INTE för Södra Kinds Fiber.

 

Istället gäller följande:

  • All TV via fiber inklusive TV-box MÅSTE beställas genom vår leverantör Sappa. Se deras utbud på sappa.se.

 

Man kan naturligtvis behålla sin nuvarande leverantör men då finns inget behov av en ny TV-box avsedd för fiber.

 

Inför installationen FAS 2

Nu är grävningen klar och vi startar installationen av fibernätet.

 

  • Inblåsning av fiber är på gång och vi räknar med att installation av fiber i fastigheterna ska starta i mitten av november.
  • Information om tidpunkt för installation i DIN fastighet meddelas av vår installatör via telefonsamtal.
  • Medlemmen ansvarar för att installatören har tillgång till byggnaden vid den tidpunkt installatören har meddelat att han kommer.
  • VIKTIGT

Är du inte hemma vid installationstillfället måste du meddela hur installatören kan få tillgång till nyckeln.

  • Uppstartidpunkten kommer att meddelas här på hemsidan under december månad.
  • Vilande- och företagsabonnemang får endast montering av en svetsbox och kontroll att installationen fungerar.

 

Mer utförlig information om installationen finns här

 

Faktura sista insatsbetalning

Fakturan för den sista insatsbetalningen om 7000 kronor med förfallodatum 2016-11-29 har nu skickats ut och ska erläggas till föreningens bankgiro nr 702-2916.

 

September 2016

Abonnemangsavtal FAS 2

Ett exemplar av abonnemangsavtalen har nu skickats i retur till alla er som ska anslutas under FAS 2. Bifogat finns information om vad som kommer att ske inför installationen. Informationen kan också nås genom att klicka på länken här.

 

Juli 2016

Störningar i fibernätet vecka 35 - 40

Under veckorna 35 - 40 kommer det att förekomma störningar i fibernätet på grund av arbete med nyinstallation för nya abonnenter. Dessa störningar kommer att fortsätta hela hösten men i mindre omfattning.

 

Under följande veckor kommer det att bli störningar/avbrott under dagtid mellan kl. 08.00 - 17.00

 

Följande områden berörs:

 

Mårdaklev vecka 35 - 37

Östra Frölunda/Skyarpvecka 38

Kalvvecka 39 - 40

 

Åsksäkra din uppkoppling!

Som all annan elektronik är routern, som tar emot signalen från vårt fibernät, givetvis känslig för åska.

Säkraste sättet att eliminera skaderisken är att stänga av utrustningen samt dra ut alla sladdar från elnätet. Se även till att klippa av (ta bort) den inkommande kopparledningen, från TELIA nätet, som är en riskfaktor. Själva fiberledningen innehåller inga metaller och leder inte in åskan.

 

Våra noder är uppgraderade så att de fungerar upp till fem (5) timmar vid strömavbrott.

För den som vill hålla igång den egna utrustningen även vid strömavbrott finns UPS-er (batteribackup) av diverse slag att köpa på marknaden i vissa fall även innehållande ett effektivt åskskydd.

 

Skulle olyckan trots allt vara framme kontakta Net at Once som felsöker och initierar lämplig åtgärd.

Observera att detta inte är en garantifråga utan var och en får reglera eventuell kostnad med sitt försäkringsbolag.

 

Juni 2016

Abonnemangsavtal FAS 2

Abonnemangsavtalen för anslutningar till FAS 2 har nu skickats ut. Dessa ska skrivas på i två exemplar och skickas tillbaka brevledes till Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening senast den 15 juli 2016. Tyvärr har det blivit ett fel i hanteringen så det finns endast ett exemplar av avtalet i brevet samt ett informationsbrev. Vi ber om ursäkt för de besvär detta kan orsaka. Vi ber Er istället skriva ut abonnemangsavtalet så Ni får två exemplar. Abonnemangsavtalet finns här för utskrift.

 

Avtalen skickas till:

 

Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening

c/o Gunnar Johansson

Klägghult 8

512 61 Kalv

 

April 2016

Utbyggnad av FAS 2

Nu börjar vi gräva och lägga ner fiberslang för utbyggnaden av fas 2. Vi har börjat i Östra Frölunda för att sedan gå vidare till områdena Håcksvik, Skyarp, Kalv och sist Mårdaklev. Meningen var att vi skulle ha startat i Mårdaklev men tyvärr får detta område komma senare eftersom vi måste flytta noden (kopplingsstation) i Mårdaklev. Det här arbetet föranleder en hel del planering, byggnation och installationer vilket gör att vi har valt att lägga Mårdaklev sist i utbyg-gnadsfasen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till extra föreningssttämma den 17 april

Eftersom styrelsen presenterade en stadgeändring på årsstämman måste en extra föreningsstämma hållas för att stadgeändringen ska bli giltig. Kallelse

 

Mars 2016

Information från årsstämman den 20 mars

Kortfattad information från årsstämman. Klicka här

 

Vi startar utbyggnaden av fibernätet FAS 2

På årsstämman den 20 mars informerade styrelsen att utbyggnaden av FAS 2 ska startas.

Information inför byggstart och installation

Grävhjälp på tomten

 

Februari 2016

Informationsmöte 14 februari

Drygt 80 st intresserade kom till söndagens informationsmöte.

För er som inte var med finns här presentationen som visades på mötet:

Presentation utbyggnad fas 2

 

Uppsägning av abonnemang vid medlems bortgång

Vid medlems bortgång stänger föreningen, om så önskas, av fiberanläggningen efter överenskommelse med dödsboansvarig. Inga månadsavgifter för abonnemang- eller servicekostnader utgår därefter. Om förskottsbetalning skett, återbetalas aktuellt belopp. Meddela oss kontot för återbetalning till undertecknad.

 

När dödsboet säljer fastigheten, säljs även den befintliga fiberanläggningen till den nya fastighetsägaren (insatsen/andelen regleras i köpeskillingen). Den nya ägaren ska därefter ansöka om medlemskap i föreningen och överenskommelsen dokumenteras på blanketten ”Avtal överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF”, se ”Köpa eller sälja fastigheten”.

 

En uppstart av ett vilande abonnemang medför en startkostnad om 4.200kr (350kr*12 mån). Under perioden som abonnemanget är vilande erbjuder sig föreningen att förvara utrustningen (router och TV-box inkl. abonnemangskort, med i dags datum ett inköpsvärde om ca 3.500kr) till dess att anslutningen aktiveras på nytt.

 

Januari 2016

Nu bygger vi ut - Välkommen till informationsmöte 14 februari

Tid: 15.00

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda

 

Vi informerar hur vi ska gå vidare och bygga ut fibernätet.

Omfattning

Tidplaner och planering

Anslutningsavtal

Kostnad (insats)

 

Välkomna!

// Styrelsen

 

OBS! Tag med anslutningsavtalet till mötet.

 

Senast 4 mars måste samtliga anslutningsavtal vara föreningen tillhanda.

Senaste nytt jan 2016

Deutsch KURZE INFO