Köpa - sälja fastighet - Liegenschaft kaufen oder verkaufen

Köpa - Sälja fastighet - Liegenschaft kaufen oder verkaufen

 

Vid köp eller försäljning av fastighet:

 

Fyll i ny medlemsansökan för köparen. Behövs inte om köparen redan är medlem i föreningen.

Länk till Blanketter

 

Fyll i avtal för överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF

Länk till avtalet

 

Skicka dokumenten till:

 

Södra Kinds Fiber EF

C/o

Kjell Persson

Klevsgatan 7

512 62 Mårdaklev

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på

0727-389242 eller anmalan@sodrakindsfiber.se

 

 

Liegschaft kaufen oder verkaufen

 

Beim Kauf einer Liegenschaft (Fastighet)

 

Käufer füllt das Formular „medlemsansökan” aus. Dies ist nicht notwendig wenn der Käufer bereits Mitglied ist.

Link „zu medlemsansökan”

 

Käufer und Verkäufer füllt das Formular „för överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF” aus. (Vereinbarung für Anteilsübertragung)

Link

 

Die Dokumente bitte an folgende Adresse senden:

 

Södra Kinds Fiber EF

C/o

Kjell Persson

Klevsgatan 7

512 62 Mårdaklev

 

Bei Fragen, bitte mit uns Kontakt aufnehmen:

0727-389242 oder anmalan@sodrakindsfiber.se