Köpa - sälja fastighet

Köpa - Sälja fastighet

 

Vid köp eller försäljning av fastighet:

 

Fyll i ny medlemsansökan för köparen. Behövs inte om köparen redan är medlem i föreningen.

Länk till medlemsansökan

 

Fyll i avtal för överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF

Länk till avtalet

 

Skicka dokumenten till:

 

Södra Kinds Fiber EF

C/o

Kjell Persson

Klevsgatan 7

512 62 Mårdaklev

 

Vid eventuella frågor kontakta oss på

0727-389242 eller anmalan@sodrakindsfiber.se