Fakturafrågor

Fakturafrågor

 

Kontakta i första hand

Claes Bergqvist

Tel 033 - 28 20 43

0706 - 284299

 

e-mail: claesbergqvist@telia.com

 

Månadsdebitering av abonnemanget

Månadsinbetalningen sker i förskott med betalning i slutet av varje månad t.ex betalning den 29 december gäller för januari månad osv.

Tänk på att du kan välja E-faktura eller autogiro för att slippa faktureringsavgift (30 kr).

Anmäl autogiro på blanketten "Autogiro"

För E-faktura, kontakta din bank eller anmäl via din internetbank.

 

Uppsägning av abonnemang vid medlems bortgång:

Vid medlems bortgång stänger föreningen, om så önskas, av fiberanläggningen efter överenskommelse med dödsboansvarig. Inga månadsavgifter för abonnemang- eller servicekostnader utgår därefter. Om förskottsbetalning skett, återbetalas aktuellt belopp. Meddela oss kontot för återbetalning till undertecknad.

 

När dödsboet säljer fastigheten, säljs även den befintliga fiberanläggningen till den nya fastighetsägaren (insatsen/andelen regleras i köpeskillingen). Den nya ägaren ska därefter ansöka om medlemskap i föreningen och överenskommelsen dokumenteras på blanketten ”Avtal överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF”, se ”Köpa eller sälja fastigheten”.

 

En uppstart av ett vilande abonnemang medför en startkostnad om 4.200kr (350kr*12 mån). Under perioden som abonnemanget är vilande erbjuder sig föreningen att förvara utrustningen (router och TV-box inkl. abonnemangskort, med i dags datum ett inköpsvärde om ca 3.500kr) till dess att anslutningen aktiveras på nytt.