Fakturafrågor - Fragen zur Rechnung

Fakturafrågor - Fragen zur Rechnung

Kontakta i första hand:

Net at Once

Tel 0771 - 40 44 00

 

 

Månadsdebitering av abonnemanget

Månadsinbetalningen sker i förskott med betalning i slutet av varje månad t.ex betalning den 29 december gäller för januari månad osv.

Tänk på att du kan välja E-faktura eller autogiro för att slippa faktureringsavgift (30 kr).

Anmäl autogiro på blanketten "Autogiro". Länk till Blanketter

För E-faktura, kontakta din bank eller anmäl via din internetbank.

 

Uppsägning av abonnemang vid medlems bortgång:

Vid medlems bortgång stänger föreningen, om så önskas, av fiberanläggningen efter överenskommelse med dödsboansvarig. Inga månadsavgifter för abonnemang- eller servicekostnader utgår därefter. Om förskottsbetalning skett, återbetalas aktuellt belopp. Meddela oss kontot för återbetalning till undertecknad.

 

När dödsboet säljer fastigheten, säljs även den befintliga fiberanläggningen till den nya fastighetsägaren (insatsen/andelen regleras i köpeskillingen). Den nya ägaren ska därefter ansöka om medlemskap i föreningen och överenskommelsen dokumenteras på blanketten ”Avtal överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF”, se ”Köpa eller sälja fastigheten”.

 

En uppstart av ett vilande abonnemang medför en startkostnad om 4.200kr (350kr*12 mån). Under perioden som abonnemanget är vilande erbjuder sig föreningen att förvara utrustningen (router och TV-box inkl. abonnemangskort, med i dags datum ett inköpsvärde om ca 3.500kr) till dess att anslutningen aktiveras på nytt.

 

 

Fragen zur Rechnung

In erster Linie Kontakt mit:

Net at Once

Tel 0771 - 40 44 00

 

 

Monatliche Verrechnung der Abonnementskosten

Vorauszahlung:  Zum Beispiel 29 Dezember für Monat Januar usw.

Bitte beachten, dass entweder „E-Faktura“ oder Autogiro (Lastschrift / Bankeinzug) möglich ist, damit Rechnungsgebühr (SEK 30) vermieden wird.

Autogiro (Lastschrift / Bankeinzug) mit Formular „Autgiro“ anmelden. Link zu Formulare

Für „E-faktura“, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank.

 

Kündigung bei Todesfall eines Mitglieds

Bei Hinschied eines Mitglieds wird, wenn dies vom Vertreter der Erbengemeinschaft  („dödsbo“) gewünscht wird, der Glasfaseranschluss geschlossen. Danach entstehen keine weiteren Monatsgebühren, für Abonements- oder Servicekosten.

Bei etwaigen Vorauszahlungen wird der geschuldete Betrag zurückbezahlt. Bitte Kontoangaben mitteilen an Claes Bergqvist.

e-mail: claesbergqvist@telia.com

 

Wenn die Erbengemeinschaft  (”dödsbo”) die  Liegenschaft („Fastighet“) verkauft, wird auch der vorhandne Glasfaseranschluss an den neuen Besitzer verkauft. Der Anteil wird im Kaufvertrag bzw Kaufpreis geregelt.

Anschliessend muss der neue Besitzer die Mitgliedschaft der Genossenschaft ( „förening“ beantragen („medlemsansökan“)  und die Vereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer wird im  Formular „”Avtal överlåtelse av andelsrätt i Södra Kinds Fiber EF“ dokumentiert.

Siehe „”Köpa eller sälja fastigheten”. (Kauf oder Verkauf der Liegenschaft”

 

Das aktivieren ein sogenanntes ruhendes Abonemment ( ”vilande abonnemang” ) bringt  Startkosten in der Höhe von  SEK 4200 (350x12) mit sich.

Während ein Abonnement ruhtt, bietet die Genossenschaft („föreningen“  )  die Möglichkeit die Ausrüstung aufzubewahren (Router und TV-box inkl Abo-karte, zum  heutigen Wert von ca. SE 3500 ) bis der  Anschluss wieder aktiviert wird.