Felanmälan - Anmeldung die Fehler

Felanmälan - Anmeldung die Fehler

Problem med telefon eller internet:

Kontakta netatonce.se

0771-40 44 00


Vid nätfel sköter Net at Once kontakten med Transtema för åtgärd


Problem med tv

sappa.se

0774-444 744


Avgift vid tekniska problem

På grund av stundtals tidskrävande insatser från styrelsens medlemmar för att lösa tekniska problem i enskilda medlemmars bostäder till exempel utbyte av router, tv- box, omprogrammering kanaler, reparation efter egen åverkan på utrustning etc, har styrelsen beslutat om att en avgift ska tas ut när hjälpen efterfrågas av medlemmen. Avgiften är 500 kr för påbörjat arbete och därefter fakturering 350 kr per timma inkl. moms.

I första hand ska alltid Net at Once eller Sappa kontaktas vid fel eller avbrott.


Avgrävd eller skadad fiber

Om en entreprenör eller annan person har skadat eller grävt av fiberkabeln anmäl detta till:

anmalan@sodrakindsfiber.seAnmeldung die Fehler

Bei Problem mit Telefon oder Internet:

Kontakt mit netatonce.se

0771-40 44 00


Bei Netzstörungen nimmt  Netatonce den Kontakt mit Transtema auf


Problem mit tv / Fernsehen

sappa.se

0774-444 744


Gebühren bei technischen Probleme

Auf Grund der manchmal zeitraubenden Einsätze der Mitglieder des Vorstandes, um technische Probleme im Hause der einzelnen Mitglieder zu lösen, beispielweise Austausch Router, TV-box, Umprogrammierung Kanäle, Reparatur nach eigenem Verschulden auf Ausrüstung etc, hat der Vorstand beschlossen, dass eine Gebühr verrechnet wird wenn das Mitglied die Hilfe beantragt.

Es fallan Startkosten in der Höhe von  500 SEK, jede weitere Stunde wird mit 350 SEK/Stunde, inkl MwSt, verrechnet.

Bei Störungen wird immerzuerst  mit Net at Once oder Sappa Kontakt aufgenommen.