Hem


8/11-23

Info om nya avtalet hittar du i menyn under fliken "nytt avtal ITUX/TELE2"


Viktiga steg för dig som vill ha fortsatt fiberleverans utan avbrott


1. Signera det nya avtalet du har fått skickat hem till dig och välj de tjänster du vill ha.

OBS senast 17 November 2023 måste avtalet vara Södra Kinds Fiber tillhanda.


2. Tele2 skickar ut ett välkomstbrev till varje hushåll som valt gruppavtal i god tid innan övergången ska ske.


3. Du måste avropa avtalet till Tele2 genom ett samtal med kundtjänst. Detta måste du göra i god tid innan bytet ska ske hemma hos dig. Därefter skickas Wifi-router och TV-box till ditt närmaste utlämningsställe för Postnord.

OBS! Avrop måste ske senast 29 December 2023


4. Du ska ringa Tele2s kundtjänst på det telefonnummer du får i välkomstbrevet och aktivera din utrustning. Detta ska göras innan utbytet av mediaomvandlare (CPE) görs hemma hos dig.


5. Bäck Sevice & Underhåll AB (Tele2s entreprenör) kontaktar dig om vilken dag de kommer till dig och byter ut mediaomvandlaren (CPE).


6. Du installerar därefter själv Wifi-router och TV-box.(Mot en kostnad kan du få hjälp av fiberföreningens styrelse. 


Nyheter


5/10-23

RÄTTELSE

OBS Datum för informationsmötena är 7/11 och 15/11


Informationsmöte

Byte av internetleverantör där representant för Itux/Tele2 närvarar och vi bjuder på kaffe

Tid: Välj 7:e eller 15:e November kl 18-20

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda

Anmäl dig till: anmalan@sodrakindsfiber.se och skriv vilken dag du kommer (7/11 eller 15/11)


Välkommen

Styrelsen


2/10-23

Viktig info till medlemmarna i Södra Kinds Fiber

Du har fått eller kommer att få ett nytt avtal att signera.

För att det ska fungera så smidigt som möjligt vid bytet till Tele2 är det viktigt att du gör dina val och det nya avtalet signeras och skickas in senast 20 oktober.

Viktigt att du är noggrann när du fyller i dina kontakt- och adressuppgifter eftersom fiberkablar skall kopplas rätt och du får ny utrustning skickad till dig före bytet.

Bytet kommer att ske områdesvis och beräknas vara klart 240301.

Mer info om vad som ingår i avtalet hittar du här.8 September 2023

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Med anledning av det osäkra läget och att det blir för dyrt bedömer styrelsen att utbyggnaden av fibernätet tills vidare får skjutas på framtiden.


30/8-23

Just nu upplever vi driftstörningar i nätet.

Troligen är det elmatning som är problemet.

Eon arbetar med felet.


Uppdatering 10.10

Elförsörjningen är felet.

Eons personal blir klara under dagen.

Huvudsakligen Frölunda som är drabbat.


14 Juli

Protokoll från Årsstämma 2023 hittar du här


19 Juni

SKFF har slutit nya avtal med kommunikations-och tjänsteleverantör (Itux och Tele2) från årsskiftet. Du hittar information om det nya avtalet här.

vi återkommer med ytterligare information och om när i tid övergången sker.


25 Maj

Kallelse till Årsstämma 2023

Datum: 2023-06-11 Tid: 15.00 Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda 

Hela kallelsen med dagordning hittar du om du klickar här

Årsredovisningen är här

I samband med årsstämman informeras om nytt avtal med kommunikations och tjänsteleverantör


5 April

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Eftersom förstudien som genomförts visar på hög kostnad och osäkerhet i kalkylen pga rådande världsläge skall den kompletteras med en fördjupad studie före vi kan presentera något förslag att ta ställning till.


Befintligt avtal med kommunikationsoperatören Net at Once går ut vid årsskiftet och en ny upphandling pågår.


Årsstämma genomförs 11/6 kl 15.00. Kallelse kommer.


9 Mars

Svar från Net at Once med anledning av felaktig avgift även på denna faktura:

Hej!
På februari och mars fakturor till kunder i Södra Kinds Fiberförening har det felaktigt blivit pålagt 39 kr i administrativ avgift till kunder med E-post/E-faktura/Autogiro
Vår ekonomiska avdelning kommer manuellt gå igenom detta idag och korrigera detta för de drabbade kunderna.
Det går bra att betala in 39 kr mindre på fakturan, har man betalat in hela summan så hamnar det ett avdrag på 39 kr på fakturan i april
Ursäkta besväret, ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Kundtjänst

Net at Once Sweden AB


13 Februari

I senaste fakturan från NetatOnce har många medlemmar i Södra Kinds Fiber felaktigt blivit debiterade en administrativ avgift på 39 kr. Vid kontakt med kundtjänst på NetatOnce är det OK att dra av 39 kr från betalningen. Om ni redan betalt fakturan kommer NetatOnce att återföra avgiften på nästa faktura.


6 December 2022

Vi är nu uppe i cirka 160 fastighetsägare som är intresserade av att ansluta till vårt fibernät och arbetet med kartläggning fortskrider. Drygt 40000 meter slang är inritat på kartan! Under hösten har vi i nära samarbete med konsulter påbörjat en större förstudie för att arbeta fram mer detaljerade prisuppgifter och prismodeller inför en kommande utbyggnad.I månadsskiftet mars/april räknar vi med att kunna presentera ett förslag för intressenterna att ta ställning till.