Hem

Nyheter


14 Juni 2020

Årsstämma

De som deltar på stämman via telefon kan följa stämman via presentationen som används på en länk här.


31 Maj 2020

Kallelse till Årsstämma

Datum: 2020-06-14 Tid: 15.00

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda.


Kallelsen i sin helhet finns i den här länken.


Information om stämman

Antalet deltagare i Östra Frölunda Medborgarhus kommer att begränsas til 50 personer och sittplatsernas placering i lokalen kommer att vara på rekommenderat avstånd från varandra. Vi vill att du föranmäler om du kommer till lokalen eller om du vill delta via telefon.


Föranmälan sker på den här mailadressen anmalan@sodrakindsfiber.se


Du som inte har möjlöighet att komma till mötet kan delta via telefonkonferens. Information och instruktion hur du ska gå tillväga, se nedan.


Instruktion för att delta via telefon

Ni som deltar på telefon ska ringa in till mötet kl.14.45


 • Starta telefonmötet genom att ringa 08 22 90 90 eller 08 22 90 91.
 • Tryck 1# för att välja svenska.
 • Tryck 678909#
 • När du blir inkopplad på mötet tryck på symbolen för mikrofonen så ditt ljud inte går ut i mötet utan att du endast lyssnar.
 • Vill du säga något koppla in mikrofonen och säg ditt namn så kallar vi på dig när det blir din tur.


Årsredovisningen finns tillgänglig i den här länken 

Länken till Verksamhetsberättelsen finns här.


31 Mars 2020

Uppdatera TV-boxen med firmware version 1.2

När TV.n startas kommer ett meddelande att man ska uppdatera mjukvaran firmware version 1.2.

Det är en åtgärd som behövs för att digitalboxen (TV-boxen) ska fungera korrekt.

Starta uppdateringen och följ anvisningarna på tv.n det tar några minuter.

Om det uppkommer något fel och inte boxen fungerar som den ska efter uppdateringen kontakta Sappas kundtjänst

tel. nr. 077-444 47 44


18 Mars 2020

TV:n "buffrar"

Det händer att TV:n "buffrar". Första åtgärden är att starta om både TV-boxen och routern. Dra ut kontakterna och vänta c:a 30 sekunder och sätt sedan tillbaka dom. Om TV:n fortsätter att "buffra" kontakta Sappas kundtjänst

tel.nr. 077-444 47 44.


27 Januari 2020

Skadad fiber i Påarp

Tyvärr blev inte arbetet med fibern färdigt idag utan kommer att fortsätta under morgondagen.


24 Januari 2020

Skadad fiber i Påarp

Fibern är skadad i Påarp och reparation kommer att ske på måndag den 27 januari. Runt 30 abonnenter i Skyarp, Påarp, Källhult Sparyd, Håcksvik-Moga, Barnarp, Backabo, Annlarp kommer att bli påverkade och utan fiber under det pågående reparationsarbetet på måndag.


3 Oktober 2019

Felaktigt meddelande från Sappa

Till er som har TV abonnemang Sappa Fem har Sappa skickat ut ett meddelande som säger att det är "Förändringar i ditt kanalpaket" och att det är ett nytt pris 129 kr/mån. Detta är fel och de kommer att åtgärda detta så ingen kommer att få någon prishöjning. Abonnemanget ingår redan i vårt avtal med Net at Once.


2 Oktober 2019

Felaktig text nedan för avhämtning av TV-boxar

Tyvärr har det fallit bort text om när och var man kan hämta sina TV-boxar.


Utlämning sker på följande platser och tider:


 • Mårdaklevs Bygdegård söndagen den 6 oktober kl. 15.00 - 18.00. Vi finns på parkeringen.
 • Hos Anders Lennström Skönabäck Östra Frölunda söndagen den 13 oktober kl. 15.00 - 18.00.


30 September 2019

Nya TV-boxar för avhämtning

Nya TV-boxar Dilog DCH-810 från Sappa finns nu för avhämtning. Tekniska specifikationer för TV-boxen finns på Sappas hemsida


Utlämning sker på följande platser och tider:


 • Mårdaklevs Bygdegård söndagen den 6 oktober kl. 15.00 - 18.00. Vi finns på parkeringen.
 • Hos Anders Lennström Skönabäck Östra Frölunda kl. 15.00 - 18.00. 


Om TV-boxarna inte avhämtas under ovanstående utlämningsdatum skickas de tillbaka till Sappa / omhändertas av Södra Kinds Fiber.


12 September 2019

Fel förfallodag vid faktureringen från Södra Kinds Fiber 

Tyvärr har ett tjugotal fakturor som har skickats ut fått fel förfallodag. På dessa är det förfallodag den 13/9 10 dagar men detta är fel, korrekt förfallodag är den 3/10 30 dagar.


19 Augusti 2019

Fakturering från Net at Once och Södra Kinds Fiber 

Det finns tre olika faktureringssätt från Net at Once:

 • e-mail ingen kostnad
 • e-faktura kostar 27 kr
 • autogiro eller pappersfaktura kostar 39 kr


Underhållsavgiften som betalas till Södra Kinds Fiber EF sker två gånger/år.

Här går det också att välja olika sätt att betala.

 • e-faktura ingen kostnad
 • autogiro ingen kostnad
 • pappersfaktura 30 kr

Mer information finns på sidan Fakturafrågor.


9 Maj 2019

Kallelse till årsstämma den 19 maj

Den 19 maj kl. 15.00 har vi årsstämma i Medborgarhuset i Östra Frölunda. Kallelsen i helhet finns här


8 april 2019

Servicefaktura från Södra Kinds Fiber

Nu har utskicket av vår servicefaktura påbörjats. Tyvärr har den blivit försenad eftersom vi har bytt redovisningsbyrå.

Informationen om faktureringen och de olika faktureringsalternativen finns med som ett följebrev till fakturan och som ni också kan se i den här länken.

Vi kommer nu endast att fakturera medlemsavgiften och serviceavgiften som fr.o.m. i år är höjd till 150 kr/månad och vi fakturerar nu för ett halvår, summa 900 kr. Gruppabonnemanget betalas ju direkt till Net at Once via faktura från dom.


24 mars 2019

WiFi problem

Många av er har problem med WiFi i era nya routrar vad det gäller räckvidd och hastighet. Styrelsen är väl medvetna om er frustration på grund av detta problem och vi arbetar tillsammans med Net at Once för att hitta problemet. Vi hoppas att vi ska få en förklaring till problemet inom ett par veckor.

Fortsätt att anmäla felaktigheter till Net at Once kundtjänst och i samband med detta skicka ett mail till anmalan@sodrakindsfiber.se med namn, adress och fastighetsbeteckning.


20 februari 2019

Problem med WiFi/internetuppkopplingen i de nya routrarna

Problemen kan upplevas som WiFi har dålig räckvidd eller dålig hastighet.

Ni som har de här problemen, eller upplever andra problem sedan de nya routrarna installerades måste felanmäla till Net at Once kundtjänst tel. 0771 404400.

Det är YTTERST viktigt att alla felanmäler till Net at Once så att de får en klar bild av omfattningen.


Observera

När ni felanmält till Net at Once, skicka ett mail med namn, adress och fastighetsbeteckning till anmalan@sodrakindsfiber.se och meddela att ni har felanmält till Net at Once så får vi i styrelsen också en uppfattning om hur stor omfattningen är.


18 februari 2019

Problem med WiFi/internetuppkopplingen i de nya routrarna

Ni som upplever problem med er WiFi/internetuppkoppling anmäl till Net at Once kundtjänst tel. 0771 404400.

Det är YTTERST viktigt att alla felanmäler till Net at Once så att de får en klar bild av omfattningen.


Observera

När ni anmält till Net at Once skicka ett mail med namn, adress och fastighetsbeteckning till anmalan@sodrakindsfiber.se och meddela att ni har anmält till Net at Once så får vi i styrelsen också en uppfattning om hur stor omfattningen är.


17 februari 2019

Problem med WiFi i de nya routrarna

Vi har fått information om att det finns ett missnöje med WiFi:n i de nya routrarna.

Vi har meddelat Net at Once problemet och arbetar vidare med dom för att utröna vad som är fel.

Ni som har problem felanmäl till Net at Once!

Vi återkommer så fort vi har mer information om läget.


28 januari 2019

Planerat underhåll på nätet

Natten till torsdag 2019-01-31 kommer Net at Once att utföra ett servicearbete som kommer att påverka Södra Kinds Fiber. Tjänster som påverkas är internet,TV och telefon.

Efter slutfört arbete kan man behöva starta om sina enheter hemma.

 

16 januari 2019

Planerat underhåll på nätet

Net at Once gör ett omläggningsarbete i Borås som kommer att påverka Södra Kinds Fiber. Arbetet påbörjas i kväll 2019-01-16 vid midnatt 23:59 och beräknas vara klart i morgon 2019-01-17 06:00.

Se driftinformation https://www.netatonce.se/driftinfo

Tjänster som påverkas är internet,TV och telefon.

Efter avslutat arbete kan man behöva starta om fiberroutern igen.

 

10 januari 2019

Problem med Internet, Telefon eller TV

De medlemmar som har problem med Internet eller telefon vänligen kontakta kundtjänst på Net at Once

telefon: 0771 404 400.

Är det problem med TV-mottagningen kontakta kundtjänst på Sappa telefon: 0774 444 744.

Vi måste rapportera felen till rätt mottagare så att felen kan åtgärdas.

 

8 januari 2019

Falska mail

En av våra medlemmar har fått mail på engelska från Net at Once, detta är ett falskt mail. Vi har fått bekräftat av Net at Once att de skickar aldrig ut mail på engelska. Har ni fått ett sådant mail besvara inte och lämna inte ut några uppgifter, radera mailet.

 

5 januari 2019

TV-boxar

Vi har nu fått TV-boxarna för de medlemmar som inte tidigare har haft TV via Sappa. Vi kommer under dagen ringa eller sms:a och meddela när och var Du kan hämta din TV-box.

 

1 januari 2019

Problem med TV

Vi har nu fått indikationer på att det är en del fel i adresshanteringen.

Därför ber vi Er som får eller har fått svar från Sappa att abonnemanget har upphört att skicka ett mail till:

Kjell Persson

 

Mailadress: kjellepersson@netatonce.net

 

Skicka in följande information:

Namn

Fastighetsbeteckning

Adress

 

1 januari 2019

Problem med TV från Sappa

Tyvärr har det blivit en del problem med TV-mottagningen från Sappa nu när det nya avtalet träder i kraft. För vissa abonnenter behövs en ny aktivering av abonnemanget för att mottagningen ska komma igång. Kontakta Sappas Kundtjänst så hjälper de er med aktiveringen. Tel. 0774 444 744.

Vid kontakt med Sappa kan svaret bli att abonnemanget har upphört. Från Sappa arbetar man med att kontrollera hur det här missförståndet har uppkommit och detta kan ta lite tid samtidigt som man har små personalresurser idag och det kan hända att det tar ytterligare någon dag innan allt kommer igång.