Hem

Nyheter

25 Maj

Kallelse till Årsstämma 2023

Datum: 2023-06-11 Tid: 15.00 Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda 

Hela kallelsen med dagordning hittar du om du klickar här

Årsredovisningen är här

I samband med årsstämman informeras om nytt avtal med kommunikations och tjänsteleverantör


5 April

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Eftersom förstudien som genomförts visar på hög kostnad och osäkerhet i kalkylen pga rådande världsläge skall den kompletteras med en fördjupad studie före vi kan presentera något förslag att ta ställning till.


Befintligt avtal med kommunikationsoperatören Net at Once går ut vid årsskiftet och en ny upphandling pågår.


Årsstämma genomförs 11/6 kl 15.00. Kallelse kommer.


9 Mars

Svar från Net at Once med anledning av felaktig avgift även på denna faktura:

Hej!
På februari och mars fakturor till kunder i Södra Kinds Fiberförening har det felaktigt blivit pålagt 39 kr i administrativ avgift till kunder med E-post/E-faktura/Autogiro
Vår ekonomiska avdelning kommer manuellt gå igenom detta idag och korrigera detta för de drabbade kunderna.
Det går bra att betala in 39 kr mindre på fakturan, har man betalat in hela summan så hamnar det ett avdrag på 39 kr på fakturan i april
Ursäkta besväret, ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Kundtjänst

Net at Once Sweden AB


13 Februari

I senaste fakturan från NetatOnce har många medlemmar i Södra Kinds Fiber felaktigt blivit debiterade en administrativ avgift på 39 kr. Vid kontakt med kundtjänst på NetatOnce är det OK att dra av 39 kr från betalningen. Om ni redan betalt fakturan kommer NetatOnce att återföra avgiften på nästa faktura.


6 December

Vi är nu uppe i cirka 160 fastighetsägare som är intresserade av att ansluta till vårt fibernät och arbetet med kartläggning fortskrider. Drygt 40000 meter slang är inritat på kartan! Under hösten har vi i nära samarbete med konsulter påbörjat en större förstudie för att arbeta fram mer detaljerade prisuppgifter och prismodeller inför en kommande utbyggnad.I månadsskiftet mars/april räknar vi med att kunna presentera ett förslag för intressenterna att ta ställning till.


10 November

Den 17-18 November fortsätter arbetet med fiberbyte vid affären i Kalv. Vi räknar med att nätet ligger nere den 17/11 och eventuellt också den 18/11. TransTema har dragit i ny fiber i tomrören och bryter nätet den 17/11 för att koppla om till den nya kabeln. Avbrottet gäller samma abonnenter i Kalv och Håcksvik som den 3/11.

 

30 oktober

En kabel byts i Kalv den 3 November vilket kan påverka abonnenter i Kalv och Håcksvik.


29 Maj

Kallelse till Årsstämma 2022

Datum: 2022-05-15

Tid: 15.00 

Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda


Hela kallelsen med dagordning hittar du här

Årsredovisningen hittar du här


25 Oktober

Vi har nu fått in 135 intresseanmälningar från fastighetsägare samt intresse från ägare av 2 tomter i Påarp som inte fått fastighetsbeteckning ännu. Vi påbörjar nu det praktiska arbetet med kartläggning och beräkningar av kostnader för anslutning av dessa till fibernätet. Håll utkik här för uppdatering av vad som händer. Det blir en del att stå i framöver så Du som är intresserad av att hjälpa till är välkommen att kontakta någon i styrelsen. 


19 Oktober

En liten påminnelse om hur du går tillväga om något inte funkar:

Har du problem med telefon eller internet kontaktar du netatonce.se

0771-40 44 00


Har du problem med tv kontaktar du sappa.se

0774-444 744


Mer information om felanmälan hittar du under felanmälan i menyn ovan.


23 September

Den avgrävda kabeln i Mårdaklev skall nu vara reparerad. Eventuellt kan routern behöva startas om. Om felet kvarstår kan du felanmäla på anmalan@sodrakindsfiber.se


22 september

Entreprenören som arbetar med den avgrävda fiberkabeln som påverkar centrala Mårdaklev meddelar att de räknar med att felet skall vara åtgärdat under morgondagen.


22 september

Driftstörning som berör centrala Mårdaklev. Beror på avgrävd kabel. På väg att åtgärdas.


30 Juni 2021

Protokoll från Årsstämman 2021 hittar du om du trycker här


1 Juni 2021

Kallelse till Årsstämma

Datum: 2021-06-15
Tid: 18.30
Stämman genomförs digitalt via Teams. Anslut 18.15 för funktionskontroll

Föranmälan sker på denna adress: anmalan@sodrakindsfiber.se

Information om hur du ska gå tillväga får du när du anmält ditt deltagande.


Hela kallelsen med Dagordning hittar du här

Årsredovisning finns här

Verksamhetsberättelse finns tillgänglig här.


30 Maj 2021

Vi har fått in 90 st intresseanmälningar för att ansluta sig än så länge. Skicka in Du också! Tryck här


23 Februari 2021

Vi fortsätter att ta emot intresseanmälningar från dig som ännu inte anslutit din fastighet!

Fyll i och skicka in din intresseanmälan genom att trycka här.


30 november 2020

Intresseanmälan

Styrelsen har det senaste halvåret fått flera förfrågningar om fortsatt utbyggnad och undersöker nu möjligheterna att till en rimlig kostnad erbjuda fastighetsägare som ännu inte anslutit sig att gå med.

Är du intresserad?

Fyll i och skicka in din intresseanmälan  genom att trycka här.