Hem

Nyheter


8 September 2023

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Med anledning av det osäkra läget och att det blir för dyrt bedömer styrelsen att utbyggnaden av fibernätet tills vidare får skjutas på framtiden.


30/8-23

Just nu upplever vi driftstörningar i nätet.

Troligen är det elmatning som är problemet.

Eon arbetar med felet.


Uppdatering 10.10

Elförsörjningen är felet.

Eons personal blir klara under dagen.

Huvudsakligen Frölunda som är drabbat.


14 Juli

Protokoll från Årsstämma 2023 hittar du här


19 Juni

SKFF har slutit nya avtal med kommunikations-och tjänsteleverantör (Itux och Tele2) från årsskiftet. Du hittar information om det nya avtalet här.

vi återkommer med ytterligare information och om när i tid övergången sker.


25 Maj

Kallelse till Årsstämma 2023

Datum: 2023-06-11 Tid: 15.00 Plats: Medborgarhuset i Östra Frölunda 

Hela kallelsen med dagordning hittar du om du klickar här

Årsredovisningen är här

I samband med årsstämman informeras om nytt avtal med kommunikations och tjänsteleverantör


5 April

Angående planerad utbyggnad av fibernätet:

Eftersom förstudien som genomförts visar på hög kostnad och osäkerhet i kalkylen pga rådande världsläge skall den kompletteras med en fördjupad studie före vi kan presentera något förslag att ta ställning till.


Befintligt avtal med kommunikationsoperatören Net at Once går ut vid årsskiftet och en ny upphandling pågår.


Årsstämma genomförs 11/6 kl 15.00. Kallelse kommer.


9 Mars

Svar från Net at Once med anledning av felaktig avgift även på denna faktura:

Hej!
På februari och mars fakturor till kunder i Södra Kinds Fiberförening har det felaktigt blivit pålagt 39 kr i administrativ avgift till kunder med E-post/E-faktura/Autogiro
Vår ekonomiska avdelning kommer manuellt gå igenom detta idag och korrigera detta för de drabbade kunderna.
Det går bra att betala in 39 kr mindre på fakturan, har man betalat in hela summan så hamnar det ett avdrag på 39 kr på fakturan i april
Ursäkta besväret, ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Kundtjänst

Net at Once Sweden AB


13 Februari

I senaste fakturan från NetatOnce har många medlemmar i Södra Kinds Fiber felaktigt blivit debiterade en administrativ avgift på 39 kr. Vid kontakt med kundtjänst på NetatOnce är det OK att dra av 39 kr från betalningen. Om ni redan betalt fakturan kommer NetatOnce att återföra avgiften på nästa faktura.


6 December 2022

Vi är nu uppe i cirka 160 fastighetsägare som är intresserade av att ansluta till vårt fibernät och arbetet med kartläggning fortskrider. Drygt 40000 meter slang är inritat på kartan! Under hösten har vi i nära samarbete med konsulter påbörjat en större förstudie för att arbeta fram mer detaljerade prisuppgifter och prismodeller inför en kommande utbyggnad.I månadsskiftet mars/april räknar vi med att kunna presentera ett förslag för intressenterna att ta ställning till.