Föreningsinfo

Södra Kinds fiber - Ekonomisk förening


Södra Kinds Fiber är en ekonomisk förening som har till uppgift är att bygga och driva ett fibernät i Kalv, Håcksvik, Mårdaklev och Östra Frölunda.


Föreningens organisationsnummer: 769622-3895


Föreningens Bankgiro: 702-2916


Stadgar  antagna 2012-03-18    Länk till stadgarna.


Styrelse och revisorer för 2024:


ORDFÖRANDE

Malin Hilding

telefon: 0739-756653

ordforande@sodrakindsfiber.se

                                   

ORDINARIE


INFORMATIONSANSVARIG

Lars Blomqvist

information@sodrakindsfiber.se


KASSÖR

Roger Johansson

telefon: 070-3018062                 


SEKRETERARE

Liselott Johansson


TEKNISK SUPPORT

Sören Hansen


NÄTSTRUKTUR & MEDLEMSDATABAS

Kjell Persson

telefon: 072-5726081

anmalan@sodrakindsfiber.se


DIVERSE

Anders LennströmFIRMATECKNARE

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas var för sig av ordförande respektive kassör.


TILLSYN

Revisor

Kalle Wrane Revisionsgruppen i Borås AB

Revisorssuppleant

Rikard Johelid Revisionsgruppen i Borås AB


VALBEREDNING

Gunilla Andreasson, sammankallande

Gösta Lagberg

Joakim Bengtsson

Olof Berg